7/12, Fri

 

INTERNATIONAL Section

20:00 – 21:00 Masanao Hirayama(Unbelievable Records Japan) @TALION GALLERY

 

A Section

18:00 – 20:00 MIki Iwasato @BOOK MARÜTE

 

Z Section

15:00 – 21:00 Radio Woon @LALA COMPANY

15:00 – 21:00 web88punk @web88punk

18:00 – 20:00 Yusuke Abe @1.3h / MOUTAKUSANDA!!! magazine

19:00 – 20:00 Yoji Terada (yoji & his ghost band) @ESWenN kiken

 

7/13, Sat

 

INTERNATIONAL Section

13:00 – 14:00 Kyoji Takahashi @amala

13:00 – 16:00 Devendra Banhart @Anteism Books

14:00 – 15:00 HIMAA @SUPER LABO

14:00 – 16:00 Yusaku Aoki @flotsam books

14:00 – 16:00 Izumi Shiokawa @torch press & innen books

15:00 – 16:00 Koji Onaka @Imageless

 

A Section

11:00 – 13:00 Maki Hayashida @PHOTOBOOK AS OBJECT / PHOTOBOOK WHO CARES

13:00 – 14:00 Yusuke Kihara @Seki Shobo, Yuri Manabe and Seishodo

13:00 – 15:00 MIki Iwasato @BOOK MARÜTE

13:00 – 16:00 Louis Lim @PHOTOBOOK AS OBJECT / PHOTOBOOK WHO CARES

14:00 – 15:00 Ryuji Kamiyama @AKATSUKI PRESS

14:00 – 15:00 Calin Kruse @dienacht Publishing

14:00 – 16:00 Atsuko Susuki @DOOKS

15:00 – 16:00 budo hoshi @budo hoshi saori takagi

15:00 – 16:00 Hiroko Watanabe @nidi gallery

15:00 – 16:00 Yu Yokoyama @Seki Shobo, Yuri Manabe and Seishodo

15:00 – 16:00 Eiko Sasaki @Totodo

15:00 – 16:00 Ken Kagami @UTRECHT

16:00 – 17:00 Yuji Hamada @PGI

16:00 – 17:00 Vilma Samulionyte @NoRoutine Books

16:00 – 19:00 Ryo Kusumoto @PHOTOBOOK AS OBJECT / PHOTOBOOK WHO CARES

17:00 – 18:00 Taka Kawachi @AKATSUKI PRESS

 

Z Section

11:00 – 19:00 Breakfast Club Press Artists @Breakfast Club Press

11:00 – 19:00 Radio Woon @LALA COMPANY

11:00 – 19:00 web88punk @web88punk

12:00 – 16:00 Wenting LU @bonbon edition

13:00 – 14:00 Akinori Shimodaira @Reiko Tada & Akinori Shimodaira

14:00 – 15:00 Nugget Boy @SPACE OPERA

15:00 – 15:30 Yo Yamazaki @Bookmaking class of Yo Yamazaki

15:00 – 17:00 Shonosuke Iida @SUMERU

17:00 – 19:00 Takeshi Uematsu @1.3h / MOUTAKUSANDA!!! magazine

 

OUTDOOR LOUNGE

13:00 – 14:00 TADAO ISHIHAMA & U-zhaan @PenguinBunco

 

7/14, Sun

 

INTERNATIONAL

14:00 – 16:00 Valerie Phillips @flotsam books

15:00 – 16:00 Futoshi Miyagi & Erika Kobayashi @Hikotaro Kanehira

16:00 – 17:00 Gin Satoh @BLUM & POE

17:00 – 19:00 Mariko Kuwahara @torch press

18:00 – 19:00 Masanao Hirayama @Nieves

 

A Section

11:00 – 12:00 MIki Iwasato @BOOK MARÜTE

11:00 – 13:00 Hiroshi Okamoto @PHOTOBOOK AS OBJECT / PHOTOBOOK WHO CARES

13:00 – 14:00 Michiko Kon @PGI

13:00 – 16:00 Miki Hasegawa @PHOTOBOOK AS OBJECT / PHOTOBOOK WHO CARES

14:00 – 15:00 Aimi Odawara @AKATSUKI PRESS

14:00 – 15:00 Mie Morimoto @MIE MORIMOTO + KOOMI KIM

14:00 – 15:00 Hiroyuki Takenouchi @PGI

14:00 – 15:00 Ryo Fujimoto @Hiroshi Takizawa+Yuki Tawada+Ryo Fujimoto

14:00 – 16:00 Atsuko Susuki @DOOKS

15:00 – 16:00 saori takagi @budo hoshi saori takagi

15:00 – 16:00 Soushi Tanaka @da大 in print

15:30 – 16:30 Nerhol @chic / Yutaka Kikutake Gallery

16:00 – 17:00 STOMACHACHE. @AKATSUKI PRESS

16:00 – 17:00 SATO Shintaro @PGI

16:00 – 19:00 Kenji Chiga @PHOTOBOOK AS OBJECT / PHOTOBOOK WHO CARES

17:00 – 18:00 Kosuke Ikeda @Seki Shobo, Yuri Manabe and Seishodo

17:00 – 18:00 Nigel Peake @UTRECHT

17:00 – 19:00 Isao Hishinuma & Kazuto Ishikawa @Let’s be human.

 

Z Section

11:00 – 19:00 Breakfast Club Press Artists @Breakfast Club Press

11:00 – 19:00 Radio Woon @LALA COMPANY

11:00 – 19:00 web88punk @web88punk

13:00 – 14:00 Reiko Tada & Akinori Shimodaira @Reiko Tada & Akinori Shimodaira

15:00 – 15:30 Yo Yamazaki @Bookmaking class of Yo Yamazaki

15:00 – 16:00 Ittetsu Matsuoka @azeddine press

15:00 – 17:00 Shonosuke Iida @SUMERU

15:00 – 18:00 Leebinsoyeon @Leebinsoyeon and jjokkpress

17:00 – 19:00 Masaya Yamawaka @1.3h / MOUTAKUSANDA!!! magazine

 

7/15, Mon/Holiday

 

INTERNATIONAL Section

15:00 – 16:00 Ryue Nishizawa & Risaku Suzuki @True Ring

 

A Section

13:00 – 14:00 Kazuhiro Shiraishi @AKATSUKI PRESS

13:00 – 15:00 ittetsu matsuoka @mm books

13:30 – 14:00 Shohei Takasaki @NEW ALTERNATIVE / ISI PRESS

14:00 – 15:00 Yuichi Yokoyama @888books

14:00 – 15:00 Koomi Kim @MIE MORIMOTO + KOOMI KIM

14:00 – 15:00 Misato Kuroda @NEW ALTERNATIVE / ISI PRESS

14:00 – 15:00 SATO Shintaro @PGI

15:30 – 16:00 YUICHI YOKOYAMA @NEW ALTERNATIVE / ISI PRESS

16:00 – 17:00 Noritake @100%ORANGE/Noritake

16:00 – 17:00 Gytis Skudzinskas @NoRoutine Books

17:00 – 18:00 Satoshi Murakami @Seki Shobo, Yuri Manabe and Seishodo

17:00 – 19:00 Isao Hishinuma & Kazuto Ishikawa @Let’s be human.

 

Z Section

11:00 – 19:00 Breakfast Club Press Artists @Breakfast Club Press

11:00 – 19:00 Radio Woon @LALA COMPANY

13:00 – 14:00 Reiko Tada & Akinori Shimodaira @Reiko Tada & Akinori Shimodaira

15:00 – 15:30 Yo Yamazaki @Bookmaking class of Yo Yamazaki

17:00 – 19:00 James Ozawa @1.3h / MOUTAKUSANDA!!! magazine

 

(2019.7.8 updated.)